บทความน่าสนใจ

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารองค์กร

อ่านทั้งหมด
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 3/2558
ตามที่ บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 เลขที่ 445/1 ถ.พระรามที่ 3
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (2559)
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร เป็น “A-” จาก “BBB+”(2560)
ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นระดับ “A-” จากเดิมที่ระดับ “BBB+”