ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
อ่านต่อ >>>
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
อ่านต่อ >>>
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
อ่านต่อ >>>
ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์
กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ ไม่หวั่นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เน้น
กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ ไม่หวั่นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เน้น "พัฒนาองค์กร"
อ่านต่อ >>>
กรุงไทยคาร์เร้นท์ ส่งบริการตรงใจ
กรุงไทยคาร์เร้นท์ ส่งบริการตรงใจ
อ่านต่อ >>>
กรุงไทยคาร์เร้นท์ ทุกคำตอบของบริการรถเช่า
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างทุกวันนี้ เชื่อว่า แนวทางหนึ่งที่หลายองค์กรนำมาใช้คือ การลดภาระและต้นทุนในการบริหารจัดการลง โดยหันมาใช้บริการ Outsource ประเภทต่างๆ มากขึ้น
อ่านต่อ >>>
Copyright 2012 - 2014 ®บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
455/1 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 / โทร 0-2291-8888 ต่อ 130-133
รถเช่า เช่ารถ