วันที่รับรถ
เวลา
สถานที่รับรถ
วันที่คืนรถ
เวลา
สถานที่คืนรถ
Economy (1.5cc)
Compact (1.6 - 1.8cc)
Full  size (2.0 - 2.4cc)
Van
Pick up
SUV & MPV
รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ
รถเช่า เช่ารถ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่านต่อ >>>
Copyright 2012 - 2014 ®บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
455/1 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 / โทร 0-2291-8888 ต่อ 130-133
รถเช่า เช่ารถ