วันที่รับรถ
เวลา
สถานที่รับรถ
วันที่คืนรถ
เวลา
สถานที่คืนรถ
Economy (1.5cc)
Compact (1.6 - 1.8cc)
Full  size (2.0 - 2.4cc)
Van
Pick up
SUV & MPV
รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ รถเช่า เช่ารถ
รถเช่า เช่ารถ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่านต่อ >>>
รถเช่า เช่ารถ กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ ไม่หวั่นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เน้น
กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ ไม่หวั่นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เน้น
กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ ไม่หวั่นภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เน้น "พัฒนาองค์กร"
อ่านต่อ >>>
Copyright 2012 - 2014 ®บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
455/1 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 / โทร 0-2291-8888 ต่อ 130-133
รถเช่า เช่ารถ