บริการ

รถเช่าระยะยาว

บริการสัญญาเช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มลูกค้าจะเป็นนิติบุคคลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีความต้องการใช้บริการยานพาหนะควบคู่ไปกับบริการเสริมครบวงจร เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการบริหารและจัดการยานพาหนะ โดยลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้ตามความต้องการ

อ่านรายละเอียด

รถเช่าระยะสั้น

บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ได้แก่ สัญญาเช่ารถรายวัน เช่ารถรายสัปดาห์ และเช่ารถรายเดือน โดยบริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการเช่าเพื่อการดำเนินงานกับบริษัทอยู่แล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่มเติม รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเช่ารถยนต์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายรุ่นและหลากหลายยี่ห้อ ตามขนาดของเครื่องยนต์ทั้งรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถVIP

อ่านรายละเอียด

บริการลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ให้คำแนะนำด้านการบริการ รับข้อเสนอแนะ คำติชมจากลูกค้า เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการใช้รถยนต์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในบริการที่ได้รับจากบริษัท

อ่านรายละเอียด

บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ

บริษัทมีบริการซ่อมบำรุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า ด้วย Preventive Maintenance Program จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริษัทมีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริการของบริษัทตามจุดต่างๆ

อ่านรายละเอียด

บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

บริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ และรถยนต์เช่าของบริษัทได้จัดทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ให้ลูกค้าทุกคัน พร้อมบริการรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ

อ่านรายละเอียด

บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทมีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำ พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน

อ่านรายละเอียด