บทความน่าสนใจ

อ่านทั้งหมด
ซื้อรถมือสองอย่างไร ให้ไร้ความเสี่ยง
ใครกำกลังมองหารถมือสองสักคันไว้ใช้งาน คงต้องอยากได้รถที่สภาพดีๆ คุ้มค่ากับเงินที่เราต้องเสียไป แต่เราจะดูรถมือสองกันอย่างไร ให้คุ้ม และไร้ความเสี่ยง
บริษัทจะเช่าซื้อรถเองหรือเช่ารถดีกว่า?
การจัดหารถยนต์เพื่อใช้งานในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะรถยนต์ไม่เป็นเพียงยานพาหนะ แต่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ดังนั้นการเลือกพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุด
เติมลมยางให้เหมาะสม
การเติมลมยางเป็นเรื่องเล็กๆ ที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะการเติมลมยางให้เหมาะสมนอกจากเรื่องความปลอดภัยยังเป็นการรักษายางรถยนต์อีกด้วย

ข่าวสารองค์กร

อ่านทั้งหมด
จัดอบรม “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร” (2561)
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (2561)
รับมอบประกาศนียบัตรโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) (2561)