บริษัทจะเช่าซื้อรถเองหรือเช่ารถดีกว่า?

            ปัจจุบัน การจัดหารถยนต์เพื่อใช้งานในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะรถยนต์ไม่เป็นเพียงยานพาหนะ แต่เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ดังนั้น การเลือกพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุด สามารถช่วยลดต้นทุนด้านการจัดการรถยนต์สำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงเป็นเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดซื้อของทุกองค์กรควรตระหนัก

            การจัดหารถยนต์สำหรับองค์กร มีหลายรูปแบบ ซึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะได้แก่

               1. การเช่าซื้อรถยนต์

               2. การใช้บริการรถเช่าระยะยาวสำหรับองค์กร (1-5 ปี)

โดยเราจะขอมอบเครื่องมือเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียต่างๆ ของการจัดหารถยนต์สำหรับองค์กร เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อทุกคน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอให้กับผู้บริหารได้ง่ายๆ ดังนี้

ตัวอย่าง : บริษัทของคุณต้องการรถยนต์ Toyota Camry 2.0 G  ไว้ใช้ภายในองค์กร จำนวน 1 คัน ราคา 1,399,000 บาท

สิ่งสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านรถยนต์สำหรับองค์กร คือ

1.ค่าเสียโอกาส : หากองค์กรของคุณต้องใช้ทรัพยากรที่มี ทั้งบุคคลากร เงินทุน และเวลา หมดไปกับด้านรถยนต์เพียงอย่างเดียว คงเป็นต้นทุนที่ประเมินค่าความเสียหายได้สูงมากๆ

2.ประสิทธิภาพในการจัดการด้านรถยนต์สำหรับองค์กร : การจัดการจากภายนอก หรือ Outsourcing ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านต่างๆ ให้กับองค์กรหลากหลายด้าน ไม่เว้นแม้แต่ การจัดการรถยนต์สำหรับองค์กร เช่น การเช่ารถสำหรับผู้บริหาร ที่ต้องการคุณภาพการบริการที่สูง หรือจะเป็นการเช่ารถเพื่อใช้ในองค์กร / บริษัท อย่างรถเก๋งหรือรถกระบะ ที่ต้องการความแม่นยำและแน่นอน รถเช่าสำหรับองค์กรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการรถยนต์ได้มากกว่า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

       เป็นไงกันบ้างคะ การเช่ารถระยะยาวสำหรับองค์กรหรือบริษัท นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าในการบริการจัดการแล้ว ยังมีข้อดีอีกมากมาย แล้วทางเราจะนำเสนอให้ลูกค้าต่อไปนะคะ

        สนใจสอบถามข้อมูลเช่ารถระยะยาว รายปี - 5 ปี เพิ่มเติม สามารถฝากรายละเอียดได้ ที่นี้ นะคะ ทางบริษัทมีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพคอยบริการลูกค้าทุกทานอยู่นะคะ

เช่ารถระยะยาว รถเช่าระยะยาว รถเช่ารายปี เช่ารถรายปี เช่ารถสำหรับองค์กร รถเช่าสำหรับองค์กร รถเช่ากรุงเทพ  เช่ารถกรุงเทพ เช่ารถดีกว่าซื้อยังไง ประโยชน์ในการเช่ารถยนต์