จัดอบรม “การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร” (2561)

          เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR ได้จัดอบรม "การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร" ให้แก่พนักงาน และบริษัทในเครือ หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

          โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ที่ปรึกษา/วิทยากร สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในเรื่องธรรมาภิบาล (CG Code) และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้ ณ  บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด  (สำนักงานใหญ่) ถนนพระราม 3