คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไร...ให้ปลอดภัย

ทุกท่านขับรถต้องอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถนะคะ วันนี้มีวิธีการคาดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องและปลอดภัยมาฝากนะคะ
<img height="16" width="16" alt="