รถเช่าระยะสั้น ราคาพิเศษ สมาชิก IOD

รถเช่า เช่ารถ เช่ารถระยะสั้น รถเช่าระยะสั้น เช่ารถ ราคาถูก เช่ารถราคาถูก รถเช่าราคาถูก เช่ารถรายวัน สิทธิพิเศษสำหรับสมากชิก

เงื่อนไขการบริการ :
1. สำหรับลูกค้าสมาชิก IOD Member Privileges และมีบัตรแสดงสิทธิทุกครั้ง
2. ราคาพิเศษสำหรับรุ่น Toyota Alphard วันละ 3,999 บาท และ Toyota Camry วันละ 1,999 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. จองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับรถที่ว่าง)
4. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*Thai Institute of Director Association (IOD) / สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย