บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการศูนย์ประสานงาน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทมีทีมงานซึ่งจะช่วยประสานงาน และให้คำแนะนำ พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมออกให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมบริการรถลากจูง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกวัน

วันจันทร์ - วันเสาร์ โทร. 02-291-8888

นอกเวลาทำการ หรือ ฉุกเฉิน โทร. 02-246-0089