บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ

บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ

            บริษัทมีบริการซ่อมบำรุง และตรวจเช็คสภาพรถตลอดอายุการใช้งานตามสัญญาเช่า ด้วย Preventive Maintenance Program จึงสามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการขับขี่มากที่สุด โดยบริษัทมีนโนบายที่จะตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบลูกค้าและหลังการซ่อมตัวถังทุกครั้ง และบริษัทยังมีนโยบายในการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยมีศูนย์บริการซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพตามระยะ ที่สำนักงานใหญ่ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก รวมถึงศูนย์บริการของบริษัทตามจุดต่างๆ และศูนย์บริการที่มีสัญญากับบริษัทมากกว่า 800 แห่งทั่วราชอาณาจักร