บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

บริการด้านงานประกันภัยรถยนต์

           บริษัทเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และรถยนต์ที่ให้เช่าทุกคันได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้ให้กับลูกค้า

บริการรถทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหาย

          กรณีรถยนต์เช่าเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญหาย บริษัทมีบริการรถทดแทนให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า