KCAR ร่วมใจบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมสร้างความดีเพื่อสังคม โดยการร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อสนับสนุนสภากาชาดไทยในการนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย

โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน ร่วมกันบริจาคเลือดทุกๆ 3 เดือน หรือ 4 ครั้งต่อปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังรอรับการรักษา สามารถต่อลมหายใจให้กับอีกหลายๆ คน อีกทั้งการบริจาคเลือดยังดีต่อสุขภาพต่อตัวผู้บริจาคอีกด้วย