KCAR เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้กับโควิด-19

วันที่ 7 เมษายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนสู้กับโควิด-19 พร้อมทั้งนำหนังสือ/นิตยสารและสิ่งของไปร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์