รถเช่าระยะสั้น

 

บริการให้เช่าระยะสั้น (Short Term Rental)

     

       บริการให้เช่ารถยนต์ระยะสั้น ได้แก่ เช่ารถรายวัน เช่ารถรายสัปดาห์ และเช่ารถรายเดือน บริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการเช่าเพื่อการดำเนินงานกับบริษัทอยู่แล้วซึ่งมีความต้องการเช่าระยะสั้นเพิ่มเติม รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอื่นๆ ทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรถยนต์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ตามขนาดของเครื่องยนต์ และประเภทของการใช้งาน

        ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการเช่ารถได้ทั้ง 2 สาขา คือ สาขาพระราม 3  และสาขาอโศก

        นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางออนไลน์ในการติดตามข่าวสาร  คือ 

        Facebook :  รถเช่า KCAR กรุงไทยคาร์เร้นท์

        Line @      : @kcar