ประวัติ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

     บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนจัดตั้งวันที่  29  มกราคม  2535   ในชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นในกลุ่มจันทรเสรีกุลถือหุ้นร้อยละ 100 ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งเช่าระยะสั้น และเช่าระยะยาว แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ และ บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริการที่ดีเยี่ยม และยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า การทำงานแบบพันธมิตร และเน้นผลเป็นเลิศในการทำงานกับคู่ค้าทุก ๆ ราย รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริการที่ดียิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

     ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น และในเดือนพฤศจิกายน 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน จำนวน 50 ล้านหุ้น ทำให้ในปัจจุบันทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 250 ล้านบาท และในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ง และลงทุนในบริษัทย่อย ในเดือนมิถุนายน 2548 ในนามของ “บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายรถยนต์เก่า และรองรับการจำหน่ายรถยนต์ที่ครบกำหนดสัญญาเช่าของบริษัท ภายใต้แบรนด์ของ “โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 95 คิดเป็น 37,999,300 บาท และในเดือนมกราคม 2556 ซื้อหุ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทย่อยมีศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสอง” จำนวน 4 แห่ง คือ

  1. สำนักงานใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก
  2. สาขาศรีนครินทร์
  3. สาขาเกษตร
  4. สาขากาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี

  5. สาขารามอินทรา กม.7

ดาวน์โหลด >> company profile

สอบถามบริการเช่ารถ >> Click

--------------------------------------------------------------------

          บริการรถเช่าระยะสั้น (เช่ารถรายวัน เช่ารถรายสัปดาห์ หรือเช่ารถรายเดือน) และรถเช่าสำหรับองค์กร (เช่ารถระยะยาว หรือ เช่ารถรายปี ) พร้อมบริการดูแลรถยนต์ให้ท่านตลอดอายุสัญญาเช่า ดูแลทั้งด้านรถยนต์ การซ่อมบำรุง พรบ. ประกันภัยรถยนต์ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม และเจ้าหน้าที่ Call Center ดูแลตลอด 24 ชม.