ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

        หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 25 เมษายน 2566

            หากผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม AGM สามารถส่งอีเมล์มาที่ : [email protected]